सोमबार ०८ कार्तिक २०७८

अधिकाँश जो’डी’लाई अ’वलो’कन गर्दा उनी’हरुबीचमा उ’मेरको अ’न्तर हुन्छ । र पुरु’षको उमे’र महिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ ।उमेरको अन्तर हुने स’म्ब’न्ध लाई सबै सुमधुर र कायम राख्नका लागि बढी उ’मेर हुने ब्यक्तिले जहिले पनि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यहाँ पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी स्त्री’सँगको स’म्ब’न्धमा ध्यान पु’र्‍या’उनु पर्ने कुराको चर्चा गरिएको छ ।

अधिकाँश जो’डी’लाई अ’वलो’कन गर्दा उनी’हरुबीचमा उ’मेरको अ’न्तर हुन्छ । र पुरु’षको उमे’र महिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ ।उमेरको अन्तर हुने स’म्ब’न्ध लाई सबै सुमधुर र कायम राख्नका लागि बढी उ’मेर हुने ब्यक्तिले जहिले पनि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यहाँ पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी स्त्री’सँगको स’म्ब’न्धमा ध्यान पु’र्‍या’उनु पर्ने कुराको चर्चा गरिएको छ ।

अधिकाँश जो’डी’लाई अ’वलो’कन गर्दा उनी’हरुबीचमा उ’मेरको अ’न्तर हुन्छ । र पुरु’षको उमे’र महिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ ।उमेरको अन्तर हुने स’म्ब’न्ध लाई सबै सुमधुर र कायम राख्नका लागि बढी उ’मेर हुने ब्यक्तिले जहिले पनि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यहाँ पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी स्त्री’सँगको स’म्ब’न्धमा ध्यान पु’र्‍या’उनु पर्ने कुराको चर्चा गरिएको छ ।


Last Updated on: March 26th, 2021 at 5:30 pm
८४०८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया