Chủ Nhật, Tháng Năm 29, 2022
Home Chưa phân loại Xây dựng đội ngũ công nhân lao động vững mạnh đáp ứng...

Xây dựng đội ngũ công nhân lao động vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới

Cứ vào dịp tháng 5 lịch sử, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động của tổ chức Công đoàn lại sôi nổi khí thế thi đua với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, thể hiện vai trò là giai cấp tiên phong đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Xác định rõ vai trò, sứ mệnh ấy, những năm qua, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng xây dựng lớn mạnh về mọi mặt, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh, cũng như sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

Chăm lo tốt đời sống NLĐ, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.Trong ảnh:Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho chị Phạm Thị Hương Thảo, Công ty Samsung Electronics (Năm 2019).

 

Hiện, toàn tỉnh có gần 300.000 CNLĐ, có mặt trên hầu hết các địa bàn, lĩnh vực. So với năm 1997, số lượng công nhân tăng gấp nhiều lần; trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển, từ số lượng ít, đến nay toàn tỉnh có gần 2.000 CĐCS. Các cấp Công đoàn không ngừng đổi mới, đa dạng hoá nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng loại hình tổ chức; tập hợp và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia có hiệu quả vào việc quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ và kịp thời tham mưu cho cấp ủy để giải quyết các kiến nghị và nhu cầu chính đáng của CNVCLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các đơn vị, doanh nghiệp.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo CNVCLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững bản chất giai cấp, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.  Các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” được các cấp Công đoàn chủ động triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện để CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ trong sản xuất, kinh doanh và trong quản lý cơ quan, đơn vị; là động lực thúc đẩy quá trình nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tạo động lực, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của cán bộ, CNVCLĐ, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng hoạt động CĐCS và đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp ngày càng được nâng cao. Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định; CNVCLĐ tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn. Sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho công nhân và NLĐ.

 

CNLĐ Công ty TNHH Em – tech Việt Nam (KCN Yên Phong) thi đua lao động sản xuất góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững (ảnh chụp tháng 2-2020).

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ mới, đội ngũ CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Một số tổ chức Công đoàn chưa thể hiện rõ vai trò tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ. Nhất là, CĐCS các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng đại diện cho NLĐ. Tỷ lệ doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh có tổ chức CĐCS còn thấp. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ kỹ thuật, tay nghề của một bộ phận công nhân còn mất cân đối trong cơ cấu lao động giữa các bộ phận, ngành nghề… Tình trạng vi phạm pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, nhất là việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN, an toàn lao động, an toàn thực phẩm còn xảy ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ nhưng chưa có biện pháp xử lý kịp thời, đủ sức răn đe.
Để xây dựng GCCN xứng đáng là lực lượng chủ yếu đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển toàn diện, bền vững, những kết quả tích cực và kinh nghiệm quý trong 12 năm thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW, ngày 28-1-2008  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết trên của Trung ương được các cấp Công đoàn trong tỉnh vận dụng hiệu quả trong suốt thời gian qua và tiếp tục được phát huy trong thời gian tới với kế hoạch, giải pháp cụ thể, nhằm đảm bảo xây dựng GCCN không chỉ tăng về số lượng mà chuyển biến rõ nét về chất lượng. Cụ thể, năm 2020, trọng tâm trong xây dựng tổ chức Công đoàn là phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và  nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là Chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp phải tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với công nhân, có kỹ năng thương lượng, đối thoại, làm cầu nối giữa công nhân và chủ sử dụng lao động là mục tiêu các cấp Công đoàn tỉnh hướng tới. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên giai đoạn 2019-2023 được chú trọng. Chuỗi các hoạt động nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2020 sẽ được triển khai tích cực nhằm động viên, khích lệ đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh lao động hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, tạo nên năng suất cao, hiệu quả tốt; từ đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho NLĐ…
Với phương châm “Đổi mới hoạt động, thiết thực, hiệu quả”, tổ chức Công đoàn sẽ là môi trường lý tưởng, là chỗ dựa tin cậy để đoàn viên, CNVCLĐ, cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh nỗ lực vươn lên, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

RELATED ARTICLES

Học phí tăпg vọt, thí ѕᎥпꜧ câп пhắc vào đại học hay khôпg

Trước thôпg tiп học phí tăпg, пꜧᎥє̂̀υ thí ѕᎥпꜧ ꜧoaпg maпg, пgại vào đại học bởi áp 🇱​ựϲ tài chíпh. Dừпg lại hay tiếp...

Sửa ȶᎥêᴜ chuẩп trìпh độ cа́п bộ diệп Baп τꜧườпg ѵụ Tỉпh ủy Hải Dươпg quảп lý

Baп τꜧườпg ѵụ Tỉпh ủy Hải Dươпg đã có Quyết địпh 484-QĐ/TU пgày 26.5 sửa đổi quy địпh ȶᎥêᴜ chuẩп về trìпh độ cа́п...

Vẫп cꜧưa tìm được пơi diễп ra Hội пghị ßìпꜧ Thaп

Sau hơп 10 пăm tổ chức hội tꜧảo kꜧoa học Hải Dươпg với ϲᴜộϲ khа́пg chiếп ϲꜧốпǥ quâп Ɲǥυγêп Môпg lầп thứ II, việc...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Học phí tăпg vọt, thí ѕᎥпꜧ câп пhắc vào đại học hay khôпg

Trước thôпg tiп học phí tăпg, пꜧᎥє̂̀υ thí ѕᎥпꜧ ꜧoaпg maпg, пgại vào đại học bởi áp 🇱​ựϲ tài chíпh. Dừпg lại hay tiếp...

Sửa ȶᎥêᴜ chuẩп trìпh độ cа́п bộ diệп Baп τꜧườпg ѵụ Tỉпh ủy Hải Dươпg quảп lý

Baп τꜧườпg ѵụ Tỉпh ủy Hải Dươпg đã có Quyết địпh 484-QĐ/TU пgày 26.5 sửa đổi quy địпh ȶᎥêᴜ chuẩп về trìпh độ cа́п...

Vẫп cꜧưa tìm được пơi diễп ra Hội пghị ßìпꜧ Thaп

Sau hơп 10 пăm tổ chức hội tꜧảo kꜧoa học Hải Dươпg với ϲᴜộϲ khа́пg chiếп ϲꜧốпǥ quâп Ɲǥυγêп Môпg lầп thứ II, việc...

“Nữ զυа́i” lừa đảo xuất khẩu lao độпg

Lợi dụпg ѕự пhẹ dạ, cả tiп của пꜧᎥє̂̀υ пgười, một "пữ զυа́i" ở Hải Dươпg đã thôпg đồпg với giáɱ đốc một côпg...

Recent Comments